از مشاوره تا جراحی بینی

از مشاوره تا جراحی بینی


مشاوره

در وقت مشاوره، بیمار از نظر شکل ظاهري بینی، وضعيت سپتوم میانی بيني و شاخك هاي داخل بيني مورد معاينه قرار می گیرد. جراح ازخواسته ها و سلایق بیمار و انتظارات وی مطلع خواهد شد. متقابلاً جراح بینی ذهنیات و طرح های خود را مطرح می سازد و بیمار را از خواست ها و انتظارات غیر اصولی و غیر عملی اش مطلع می سازد. امروز بسیاری از جراحان بینی در ضمن مشاوره قبل از عمل، با طراحی کامپیوتری و ویرایش عکس های قبل از عمل، نتیجه جراحی را شبیه سازی مینمایند

نوبت جراحی بینی

پس از توافق در مورد حق الزحمه جراحی و سایر هزینه ها و بررسی بیمار از لحلظ بیماری های زمینه ای و تاریخچه دارویی و درخواست آزمایش های روتین، روز و ساعت عمل جراحی بینی تعیین می گردد

جراحی بینی

روز موعود بیمار درحالت ناشتا يك ساعت قبل از عمل در مركز جراحي حاضر می گردد. عمل جراحی بینی یک و نیم تا دو ساعت به طول می انجامد. پس از پایان عمل و خاتمه بی هوشی بیمار پانزده دقیقه در ریکاوری تحت مراقبت نزدیک همکاران هوشبری خواهد بود. پس از ریکاوری بیمار به به بخش منتقل می گردد و نهایتا دو الی ۳ ساعت بعد مرخص می شود
جراحی پلاستیک بینی تحت بیهوشی عمومی و نیز با بی حسی موضعی قابل انجام است و هیچ یک بر دیگری ارجح نیست. برخی از پزشکان بیهوشی عمومی و برخی دیگر بیحسی موضعی را ترجیح میدهند. برخی اوقات نیز ملاک تصمیم گیری جراح، خواست و تمایل بیمار است

پس از عمل

دو تا سه روز پس از عمل جراحی، بیمار جهت خارج سازی تامپون ها از بینی مراجعه می کند -
.یک هفته پس از جراحی نیز اسپلینت از روی بینی برداشته می شود -

کلیه حقوق این سایت متعلق به دکتر پوریا افلاکی، اتولارینگولوژیست و جراح پلاستیک بینی و صورت میباشد