طراحی کامپیوتری بینی

طراحی کامپیوتری بینی


در سالهای اخیر طراحی و شبیه سازی شکل ظاهری بینی با استفاده از نرم افزار های کامپیوتری رواج یافته است. در ایران نیز بسیاری از جراحان پلاستیک بینی در زمان مشاوره قبل از عمل، علاوه بر معاینه داخل و خارج بینی، با استفاده از نرم افزار فتوشاپ و با ویرایش عکس های قبل از عمل نتیجه نهایی جراحی بینی را شبیه سازی مینمایند. در جلسه مشاوره سوالی که در ذهن اکثر متقاضیان جراحی بینی نقش می بندد میزان دقت و اعتبار طراحی مذکور است
ظاهر بینی پس از طراحی چه میزان به واقعیت نزدیک است؟
برخی جراحان معتقدند که طراحی کامپیوتری مذکور متقاضی جراحی پلاستیک بینی را پرتوقع میسازد و ممکن است پس از عمل اندک تفاوت با نتیجه طراحی، فرد را از نتیجه عمل ناراضی و ناخشنود سازد. در مقابل، بسیاری نیز بر این باورند که بیمار اگر واقع نگر باشد و جراح نیز به درستی محدودیت های این طراحی را برای وی تشریح کند، طراحی کامپیوتری بینی در جلسه مشاوره به ابزاری توانمند در دست جراح بدل می گردد
جراح باید صادقانه و با توجه به محدودیت های آناتومیک بینی اقدام به طراحی نماید. طراحی یک بینی زیبا بدون در نظر داشتن محدودیت های زمان جراحی، جراح و بیمار را پس از عمل با مشکل مواجه می سازد. از طرفی باید همواره به یاد داشت تصویری که طراحی می گردد قطعا با بینی پس از عمل تفاوت هایی دارد و در زمان طراحی نباید به تصویر روی مونیتور به چشم نتیجه قطعی عمل جراحی نگریست. در واقع هدف از طراحی فهم متقابل جراح و بیمار است. حین طراحی، بیمار از ایده ها و نقطه نظرات جراح خود مطلع می گردد و جراح با تجربه نیز از تفکرات و ایده آل های بیمار آگاه می گردد. در نهایت اگر تفاهم حاصله منجر به جراحی گردد بیمار پس از جراحی بینی شاد و خوشحال و راضی خواهد بود
در زمان طراحی جراح میتواند بیمار را از خواسته غیر منطقی اش در مورد شکل بینی آگاه سازد. برخی اوقات نیز جهت حصول نتیجه ایده آل بیمار علاوه بر جراحی بینی نیازمند اصلاح عقب یا کوچک بودن چانه نیز هست. مساله ای که ممکن است متقاضی جراحی بینی ذهنیتی از آن نداشته باشد. در این مواقع حین طراحی به سادگی میتوان مشکل چانه را اصلاح نمود و بیمار را از اثر شگرف پروتز چانه بر زیبایی چهره آگاه ساخت

جدید جدید جدید

!بینی را خود طراحی نمایید

کلیه حقوق این سایت متعلق به دکتر پوریا افلاکی، اتولارینگولوژیست و جراح پلاستیک بینی و صورت میباشد