عوارض جراحی بینی

عوارض جراحی بینی


عوارض جراحی بینی را میتوان به دو دسته کلی: ۱. عوارض عملکردی و ۲. عوارض شکلی بینی تقسیم نمود. به عنوان مثال گر‍فتگی بینی و اختلال بویایی از عوارض فانکشنال یا عملکردی بینی میباشند و دفورمیتی های بینی نظیر کجی بینی از عوارض شکلی بینی می باشند
البته با توجه به این که عملکرد بینی ارتباط تنگاتنگ با شکل ظاهری و آناتومی داخلی بینی دارد‪،‬ در بسیاری موارد نمیتوان یک عارضه خاص را صرفا متعلق به یکی از دو دسته مذکور دانست

عوارض عملکردی جراحی بینی

خونریزی حین عمل و خونریزی در چند هفته نخست پس از عمل
اختلال در تنفس از راه بینی
اختلال در حواس بویایی و چشایی
بی حسی لب بالا و/یا دندان های پیشین
تشدید خرخر، اختلال خواب

عوارض شکلی جراحی بینی

اصلاح نشدن دفورمیتی بینی و نارضایتی بیمار از شکل ظاهری بینی
‎ترمیم نابهنجار محل برش های خارج بینی و به جا ماندن اسکار
‎چسبندگی داخل بینی که خود نیازمند جراحی مجدد است
‎آبسه تیغه میانی بینی
‎سوراخ شدگی تیغه میانی بینی
‎نشت مایع مغزی نخاعی

کلیه حقوق این سایت متعلق به دکتر پوریا افلاکی، اتولارینگولوژیست و جراح پلاستیک بینی و صورت میباشد